WYNIKI

osiągnięte przez zawodników sekcji tenisa stołowego

w sezonie 2021/2022

biorących udział w rozgrywkach

III i IV Ligi Tenisa Stołowego 

 

 

 

WYNIKI III LIGI TENISA STOŁOWEGO

 

 WYNIKI IV LIGI - GRUPA PÓŁNOCNA TENISA STOŁOWEGO